Rasten
Välj sida
Välj kapitel
Rensa textfält
ORDKUNSKAP
Ord om känslor
Skriv den känsla du tycker passar. Välj bland orden i ordbanken.
Skriv vad du tror barnen säger.
glad
ledsen
ilsken
lycklig
orolig
sorgsen
mallig
skrämd
belåten
arg
stolt
rädd
förvånad
Läs det du har skrivit för en kamrat.
RASTEN