Rasten
Välj sida
Extra övning
Välj kapitel
Rensa textfält
SPRÅKLÄRA
Titta på bilden.
Ringa in de bokstäver som är vokaler.
Skriv de bokstäver som är konsonanter.
g
ä
y
x
a
c
ö
e
n
u
m
s
b
z
å
i
o
r
w
Vokaler och konsonanter
Alfabetet har två sorters bokstäver.
Skriv ditt namn.
Vilka är vokalerna i ditt namn?
Vilka är konsonanterna i ditt namn?
Vokaler:
aei ouy åäö
Konsonanter:
alla de andra!
RASTEN