Rasten
Välj sida
Välj kapitel
Bokens övning
Rensa textfält
SPRÅKLÄRA
Ringa in
de bokstäver som är vokaler.
Vokaler och konsonanter
Alfabetet har två sorters bokstäver.
Vokaler:
aei ouy åäö
Konsonanter:
alla de andra!
a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t
u v w x y z å ä ö
RASTEN