Rasten
Välj sida
Extra övning
Välj kapitel
Rensa textfält
Tjuven har tagit vokalerna i orden!
Sätt tillbaka en vokal i varje ord. Skriv ordet.
Skriv en vokal i mitten. Gör ord.
b
r
g
l
f
r
m
r
Vad kallas mössens motorcyklar?
Skriv de vokaler som saknas så får du svaret.
s
t
b
g
r
r
k
t
g
s
l
t
r
b
l
SPRÅKLÄRA
Vokaler och konsonanter
RASTEN