Rasten
Välj sida
Välj kapitel
Bokens övning
Rensa textfält
SPRÅKLÄRA
Tjuven har tagit vokalerna i orden!
Sätt tillbaka en vokal i varje ord. Skriv ordet.
Skriv en vokal i mitten. Gör ord.
b
t
s
k
r
d
Vokaler och konsonanter
RASTEN