Rasten
Välj sida
Välj kapitel
Rensa textfält
Tänk och planera. Skriv
stödord
till bilden.
Skriv din text på nästa sida.
SKRIVNING – BERÄTTANDE TEXT
En rolig rast
Berättande text
Vilka är med?
Var är de?
Vad händer först?
Vad händer sen?
Vad händer till sist?
RASTEN